PAGE IN CONSTRUCTION

OFFICE SEARCH

Wspieramy najemców w wynegocjowaniu najlepszych warunków umów najmu. Tworzymy strategię promocji i komunikacji marki oraz treści medialne. Zarządzamy relacjami z mediami i pozycjonujemy artykuły prasowe w mediach. Zajmujemy się organizacją eventów i spotkań z sektorem publicznym.


PUBLIC RELATIONS

Analizujemy rynek, możliwości biznesowe, trendy, zagrożenia. Przygotowujemy strategię wejścia produktu lub firmy na rynek.Organizujemy spotkania z potencjalnych klientami i partnerami.


MARKET ENTRY

Analizujemy rynek, możliwości biznesowe, trendy, zagrożenia. Przygotowujemy strategię wejścia produktu lub firmy na rynek. Organizujemy spotkania z potencjalnych klientami i partnerami.


FINANCING

Analiza dostępnych źródeł wsparcia funduszy i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Wspieramy w negocjowaniu umowy finansowej i doradztwo w rozliczeniu pomocy publicznej. Pomagamy w znalezieniu prywatnych inwestorów i funduszy inwestycyjnych.